Wonen en werken in Boschveld

De wijk was ontworpen vanuit de stedenbouwkundige principes uit de naoorlogse periode en kenmerkt zich door een strikte scheiding van functies (wonen, werken en voorzieningen), het bouwen in stroken in plaats van in gesloten bouwblokken en de toepassing van etagewoningen. Het sluitstuk van de bouw van de wijk was het winkelcentrum (1955) en de parochiekerk (1957). Tijdens de bouw van het winkelcentrum waren aan de Celsiusstraat noodwinkels (foto links) gerealiseerd, zodat de nieuwe wijkbewoners voor hun dagelijkse boodschappen in de wijk terecht konden. Boschveld lag in die tijd nog ver van de binnenstad omdat de stationstunnel pas in 1960 gereed kwam.

Het winkelcentrum van Boschveld (foto rechts) is ontworpen door de architect Gerard Holt. Deze architect uit de wederopbouw-periode is vooral bekend geworden door zijn ontwerpen voor schouwburgen van onder andere Tilburg en Nijmegen samen met zijn compagnon Bernard Bijvoet. Het was in 1955 het eerste moderne wijkwinkelcentrum in de stad. De tijd van de buurtwinkel op de hoek was na Wereldoorlog II voorbij. Stedenbouwkundigen vonden dat winkelvoorzieningen geconcentreerd moesten. Het winkelcentrum van Boschveld is een goed voorbeeld van dit idee. Het centrum had een keur aan winkels voor dagelijkse boodschappen. Een van de opvallende ontwikkelingen in de jaren zestig was de opkomst van de supermarkt. Op de foto is de supermarkt van “De Gruyter” te zien. Dit Bossche bedrijf was tot het faillissement in de jaren zeventig een toonaangevend winkelconcern met meer dan 500 winkels verspreid over Nederland.