Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand


De parochiekerk 'Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand' (foto links) werd in 1957 ingewijd door bisschop Mutsaerts. Er was plaats voor ongeveer 1000 kerkgangers. Door de ontkerkelijking was het in de jaren zeventig veel te groot. Een groot deel van de kerk is daarom rondom 1979 afgebroken (foto rechts) om plaats te maken voor de nieuwbouw van de basisschool en de bibliotheek. Het overgebleven gedeelte van de kerk is tegenwoordig in gebruik door de Evangelische Gemeente Parousia.


Op de hoek van de Copernicuslaan en de Simon Stevinweg heeft tot in de jaren tachtig een benzinestation gestaan. Het benzinestation is ontworpen door de architect S. van Ravesteyn. Deze bekende architect heeft in heel Nederland 24 benzinestations ontworpen, waarvan er nog maar één behouden is. Dit (voormalige) benzinestation aan de Apeldoornseweg in Arnhem staat op de Monumentenlijst als markant voorbeeld van het “Nieuwe Bouwen”. Op de plek van het benzinestation is later de Westhoek gerealiseerd.


Vanaf 1960 is met uitzondering van de bouw van de basisschool en de Westhoek weinig veranderd in de wijk. De omgeving van de wijk heeft de laatste tien jaar wel een ware metamorfose ondergaan. Het industrieterrein “De Wolfsdonken” is omgebouwd tot het toonaangevende Paleiskwartier, de Onderwijsboulevard is gerealiseerd met een clustering van allerlei onderwijsinstellingen en het Westerpark is aangelegd op voormalige sportvelden.,/p>