Nieuwe plannen voor Boschveld

De verandering van de bevolkingssamenstelling zet zich tot in het heden door. Door de verouderde woonvoorraad, het lage gemiddelde inkomen en sociale problematiek wordt Boschveld al sinds de jaren negentig als aandachtswijk in het Grote Stedenbeleid (GSB) aangemerkt. Op 1 januari 2007 telde Boschveld 3.325 inwoners. Vooral de groep tussen 18 en 34 jaar is oververtegenwoordigd in de wijk. Het aantal kinderen en ouderen ligt onder het gemiddelde van de stad. Boschveld is de meest multiculturele wijk van ‘s-Hertogenbosch.

In de wijk is ongeveer 45% van de bewoners allochtoon (een persoon van wie tenminste één ouder in het buitenland geboren is), waarvan de Turken en Marokkanen de grootste groepen vormen. Ten opzichte van de rest van de stad (20%) is dit een hoge waarde.

Vanaf 2000 is men serieus aan het denken over vernieuwing van de wijk. Stedenbouwkundige Ashok Bhalotra kreeg in 2001 de opdracht een Masterplan op te stellen. Het plan kreeg dusdanig veel kritiek dat het in 2005 is ingetrokken. Inmiddels is het proces in gang gezet om te komen tot een nieuw structuurplan voor de wijk dat in 2008 wordt verwacht.

De komende 10-15 jaar zal er in Boschveld veel veranderen. Door sloop, nieuwbouw en renovatie zal de wijk een nieuw gezicht krijgen. De rijke geschiedenis van de wijk zal een uitgangspunt zijn voor de vernieuwing.