Niet veel geld, toch in Boschveld

28 February 2010
Op 8 januari vond in het buurthuis van Boschveld de bewonersconferentie ‘Niet veel geld toch in Boschveld’ plaats. Georganiseerd door wijkraad OBB. Het was een strak geregisseerde bijeenkomst waar bijna 80 bewoners op af kwamen. En er waren ruim 20 vertegenwoordigers van instellingen en gemeenteraadsleden. In februari (toen nog januari, maar ondertussen opgeschoven) wordt het wijkplan besproken in de gemeenteraad en de wijkraad wilde nog een keer de bewoners aan het woord laten. ... Lees verder

Aanvragen BIG Gelden

28 March 2009
Op het Boschveldoverleg van 16 februari 2009 stond onder andere op de agenda: BIG-aanvragen. In deze vergadering deed de buurtmanager een oproep om vooral veel gebruik te maken van de BIG-gelden en daarvoor aanvragen in te dienen. BIG staat voor Bewoners Initiatief Gelden. Het is dan zeer merkwaardig om te moeten constateren dat 5 BIG-aanvragen van de eerste maanden van dit jaar, die vanuit Boschveld zijn ingediend, nog steeds niet toegewezen zijn: ja, zelfs 1 is er afgewezen Wel zijn als onderdeel ... Lees verder

Oprichting bewonerscommissie

28 March 2009
Op 11 maart is de bewonerscommissie Flats Edisonstraat 21 t/m 55 en Copernicuslaan 184 t/m 290 opgericht. Verhuurder is BrabantWonen. Naar aanleiding van het besluit van BrabantWonen om in en rond de genoemde flats groot onderhoud te gaan plegen, hebben een achttal huurders aldaar een commissie opgericht. Vooralsnog zal deze commissie met (en ook namens) haar medehuurders zich concentreren op de onderhoudsplannen. Zoals U weet wordt de informatie in zogenaamde blokavonden gepresenteerd in de ... Lees verder

Verslag inspraak Wijkplan

23 February 2009
Op maandag 18 mei 2009 werd in de Brabant hallen het nieuwe wijkplan voor Boschveld gepresenteerd. Dit was een formele inspraakavond waarop u op de plannen kon inspreken, echter veel is er open gelaten voor latere invulling. Er zullen meer inspraakavonden volgen. Onder andere aantallen sociale woningen en wat er gaat gebeuren met deelgebied twee is niet vastgelegd in het wijkplan. Wat er in deelgebied twee gaat gebeurden, daarover zult u het komende jaar meer horen. Het verslag van de inspraakavond ... Lees verder

Hart voor Boschveld gezocht

20 February 2009
Boschveld heeft dringend behoefte aan een Hart. Een hart als bindend element voor alle projecten die op stapel staan. Daarvoor is veel geld nodig... Hiervoor heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met de woningcorporaties en met wijkraad OBB subsidie aangevraagd bij het ministerie van VROM. Ook is er een film gamaakt die de aanvraag ondersteunt.