Huurdersraden

29 March 2008

Langzamerhand komt de Nieuwbouw voor fase 2 van Boschveld steeds dichterbij. Dan komt er een moment dat wij onze huizen moeten verlaten ivm ingrijpende renovatie en/of sloop... of misschien moet je het tijdelijk doen met een huiskamer zonder raam. Hoeveel ongemak hebben de bewoners ervan en wat staat er tegenover? Hoeveel overlast voor de bewoner(s) is acceptabel en welke opties biedt de woningbouwvereniging? Wat hebben wij hierover nog te zeggen?

Duidelijk is één ding: werkzaamheden aan de woning en eventuele vergoedingen voor overlast of (tijdelijke?) gedwongen verhuizing komen voor rekening van de woningbouwcorporaties. Dus als je hier wat gedaan wilt krijgen, moet er worden onderhandeld met de woningbouwverenigingen (Zayaz en Brabant Wonen). De woningbouwverenigingen willen alleen onderhandelen met (wettelijk verplichte) huurdersraden/ bewonerscommissies. Er zijn nog maar enkele bewonerscommissies in Boschveld, dus misschien heb jij straks niets te zeggen, tenzij... er bewonerscommissies worden opricht. Het belangrijkste is eigenlijk dat er een aantal contactpersonen zijn in de wijk, die dienen als oren en ogen van de bewoners en als aanspreekpersoon kunnen functioneren. en dat er mensen zijn die de belangen van de bewoners in hun blok willen behartigen. Het zou bijvoorbeeld ideaal zijn als er 1 of 2 contactpersonen per flat zijn, die samen met de vertegenwoordiging van andere flats een huurderscommissie zouden kunnen vormen.

Voor informatie wat er verder bij komt kijken om een huurderscommissie op te starten en hoe je e.e.a. zou kunnen aanpakken. kunnen geinteresseerden terecht bij ons ( OBBoschveld) en bij de woningbouwcorporaties. Het OBB kan ook een extra kanaal zijn voor de bewoners om gezamelijk hun inbreng kenbaar te maken richting gemeente, corporaties en politiek. We zullen binnenkort ook enkele informatie-bijeenkomsten organiseren, om de bewoners over hun inspraakmogelijkheden te informeren.


Categorieën: Herstructurering