Niet veel geld, toch in Boschveld

28 February 2010

Op 8 januari vond in het buurthuis van Boschveld de bewonersconferentie ‘Niet veel geld toch in Boschveld’ plaats. Georganiseerd door wijkraad OBB. Het was een strak geregisseerde bijeenkomst waar bijna 80 bewoners op af kwamen.

En er waren ruim 20 vertegenwoordigers van instellingen en gemeenteraadsleden. In februari (toen nog januari, maar ondertussen opgeschoven) wordt het wijkplan besproken in de gemeenteraad en de wijkraad wilde nog een keer de bewoners aan het woord laten. Niet door op het wijkplan te reageren maar door hen te laten vertellen wat zij vinden van het wonen en leven in de wijk. Zowel wat betreft (de diversiteit in) opkomst, draagvlak voor het OBB, sfeer als inhoud een geslaagde bijeenkomst.